+38 096 374 52 53

передзвоніть мені

Збірник наукових праць

Збірник наукових праць

Артикул: 64.00.37

Бібліографічний опис: Етнолінгвістичні студії. 1. – Житомир: „Полісся”, 2007. – 206 с.
Відомості про автора: Відповідальні редактори: Павло Гриценко, доктор філологічних наук, професор; Валентина Конобродська, кандидат філологічних наук, доцент
Анотація: Предметом пропонованих читачеві наукових студій є насамперед тео­ре­тичні засади етнолінгвістики, а саме: сутність наукового напряму, його предмет та методика, з’ясування деяких понять етнолінгвістики, куль­ту­ро­ло­гічний аспект мотивології та діалектного словотвору, проблеми кон­цеп­тології, стан розвитку етнолінгвістики у слов’янських наукових школах. У збір­нику представлено досвід збирання свідчень про окремі явища тра­ди­цій­ної народної духовної культури та їх етнолінгвістичного опрацювання
Призначено: Для фахівців-етнолінгвістів, мовознавців, етнологів, фольклористів та всіх шанувальників української і слов'янської традиційної духовної культури

95 грн.
Можливо Вас зацікавить