+38 096 374 52 53

передзвоніть мені

Навчальний посібник

Навчальний посібник

Артикул: 64.00.36

Бібліографічний опис: Валентина Конобродська. урсова і дипломна роботи з етнолінгвістики: Навчальний посібник.. – Житомир, 2003. – 236 с
Відомості про автора: Валентина Конобродська. Кандидат філологічних наук, доцент
Анотація: Призначення посібника ­– надати допомогу студентам-філологам у написанні курсових і дипломних робіт на матеріалі мови традиційної народної духовної культури, а також полегшити керівництво їх вико­нанням. У ньому окреслено загальні вимоги до структури роботи, її оформ­лення, подано поради щодо збору матеріалу, його систе­матизації та поряд­ку виконання студентської наукової праці, запропоновано при­близну тематику етнолінгвіс­тичних курсових і дипломних робіт, зразки програми-питальника та списки рекомендованої літератури
Призначено: Для студентів та вищих навчальних закладів - філологів, етнолінгвістів, мовознавців, етнологів, фольклористів

95 грн.
Можливо Вас зацікавить