Наукова та навчальна література / 64.00.35
Наукова монографія
код: 64.00.35
Бібліографічний опис: Валентина Конобродська. Поліський поховальний і поминальні обряди. - Т. 1. - Етнолінгвістичні студії. - Житомир, 2007. - 356 с.
Відомості про автора: Валентина Конобродська. Кандидат філологічних наук, доцент
Анотація: У книзі представлено етнолінгвістичне та лінгвогеографічне дослідження поховально-поминального обрядового комплексу Полісся. У томі 1 подано опис номінації та засобів супровідної вербалізації обряду в широкому екстралінвальному контексті - в єдності мовних та предметно-дійових складових цілісного культурного тексту поховального та поминальних обрядів
Призначено: Для фахівців-етнолінгвістів, мовознавців, етнологів, фольклористів та всіх шанувальників української і слов'янської традиційної духовної культури
200 Грн.